Lịch sử

Picture

Thành lập năm 2004

1 (1)

Năm 2004
Picture

Di dời nhà máy năm 2007

Năm 2007
Picture

Tham gia ACHEMA tại Đức lần đầu tiên vào năm 2012

2012

Năm 2012, khu nhà xưởng mới quy mô lớn được xây dựng

2012

2012year
Picture

Tham gia OTC của Hoa Kỳ lần đầu tiên vào năm 2013

2013 (1)

Đạt ISO9001: 2008 vào năm 2013

2013 (2)

2013 đã mua HIP

2013 (3)

2013year
Picture

Đã mua một thiết bị phát hiện tự động tích hợp cho độ bão hòa từ tính coban vào năm 2014

2014

2014year
Picture

Hợp tác với Fortune 500 công ty trên thế giới năm 2015

2015year
Picture

Đã mua 10 trung tâm gia công CNC nhập khẩu trong năm 2016

CNC

2016year
Picture

Mở rộng nhà máy vào năm 2017

2017

2017year
Picture

2018 công ty nhận được API

2018

Đã đạt ISO9001: 2015 vào năm 2018

2018year
Picture

Mua lại HIP dung lượng lớn vào năm 2019

2013 (3)

Mua máy kiểm tra tự động KEYENCE vào năm 2019

Năm 2019
Picture

2021 chúng tôi đang trên đường

Năm 2021